سیمای جوان از دیدگاه حافظ و سعدی
33 بازدید
ناشر: مولف
نقش: نویسنده
سال نشر: 1378
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
شماره چاپ : 1
زبان : فارسی
جوان در ادبیات ما به دو معنای متفاوت به کار رفته است. 1. روح جوان که جز با توجه به معنویات و بارگاه الهی حاصل نمی شود و به دوره ی خاص از سن و سال مربوط نمی گردد. 2. جسم و تن جوان که مربوط به دوره خاص از سن و سال انسان می شود. در این کتاب اصل و اساس کسب روح جوان به ایجاز بحث شده است .