لا اکراه فی الدین
37 بازدید
محل نشر: روزنامه جمهوری اسلامی
نقش: نویسنده
سال نشر: 1376/5/20
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
شرح و توضیح عدم اکراه در دین که دین در نهاد و سرشت انسان است وامور مربوط به سرشت اکراه پذیر نمی تواند باشد.